Üniversitemizle ilişiği kesilen idari personelin "boun.edu.tr" uzantılı mail adresleri hakkında

Üniversite Yönetim Kurulunun 04.01.2023 tarih ve 2023-01 sayılı toplantısında, emekli olan/istifa eden veya başka sebeplerle ilişiği kesilen idari personelin boun.edu.tr uzantılı eposta adreslerinin, ilişik kesilme tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre verilerek kapatılmasına karar verilmiştir.

 

Ek: Yönetim Kurulu Kararı

Yayınlanma Tarihi: 
Çarşamba, 18 Ocak, 2023 - 15:15