Akademik Forum

Turkish
Academic Forum'un amacı hem öğretim elemanlarının hem de üniversite yönetiminin önemli gördükleri konularda görüş ve önerilerini paylaşacağı bir tartışma platformu sağlamaktır.